Dyrekcja Hotelu Promyk Wellness& SPA będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu regulaminu,który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych gości.

DOBA HOTELOWA

 • Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby

 • Doba hotelowa trwa od godziny 14 do godziny 11 dnia następnego

 • Gość hotelowy powinien określić czas pobytu, w przypadku braku takiego określenia, przyjmuje się,że pokój został wynajęty na jedną dobę.

 • Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości

REZERWACJA I MELDUNEK

 • Rezerwacji można dokonać telefonicznie bądź mailowo

 • Rezerwacji dokonuje się na osobę, bądź firmę, która będzie dokonywać płatności.

 • Po dokonaniu rezerwacji, drogą mailową zostaje wysłane potwierdzenie

 • Rezerwację uważa się za potwierdzoną, po wpłaceniu na konto bankowe zadatku, w wysokości 50% całego kosztu, w ciągu trzech dni od dokonania rezerwacji

 • Brak wpłaty zadatku w określonym terminie powoduje anulację rezerwacji

 • Goście hotelowi podlegają obowiązkowi meldunkowemu, na podstawie dowodu tożsamości,paszportu itp.

 • Osoby niezameldowane w hotelu mogą przebywać w pokojach hotelowych od godziny 7.00 do godziny 22.00

USŁUGI

 • Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi nam niezwłoczna reakcję.

 • Hotel obowiązany jest zapewnić:

  • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gości,

  • bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu,

  • śniadanie w formie stołu szwedzkiego,  hotel zastrzega sobie możliwość podawania śniadania kontynentalnego w przypadku małego obłożenia

  • Wi-Fi

  • sprawną usługę pod względem technicznym

ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 • Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób.

 • Zachowanie gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości.

 • W przypadku uruchomienia przez Gościa czujnika alarmu przeciwpożarowego wskutek palenia tytoniu na terenie hotelu lub nieuzasadnionego uruchomienia alarmu przeciwpożarowego poprzez zbicie szybki alarmowej systemu p. poż ., Hotel naliczy opłatę w wysokości 500 PLN. W przypadku gdy na skutek uruchomienia przez Gościa w/w systemu sygnalizacji p.poż. nastąpi przyjazd Jednostki Straży Pożarnej Gość pokrywa wszystkie koszty akcji z tym związanej, w tym mandat wystawiany przez Dowódcę Jednostki Straży Pożarnej przybyłej do Hotelu na skutek czynności sprowokowanych przez Gościa.
 • Hotel wydaje jeden klucz. W przypadku zgubienia klucza bądź breloka Gość zostanie obciążony opłatą w wysokości 500zł.

CISZA NOCNA

 • W hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 6.00 dnia następnego

DODATKOWE INFORMACJE

 • Należność za pobyt w hotelu oraz inne należności pobiera wyłącznie kasa recepcji.

 • Śniadania w formie stołu szwedzkiego podawane jest w restauracji w godzinach 8.00-10.00. W przypadku małej ilości gości podawane jest śniadanie kontynentalne.

 • Śniadania spożywane są tylko na terenie restauracji. Zabronione jest wynoszenie jedzenia z restauracji

 • W obrębie miejsc ogólnodostępnych zabrania się spożywania jedzenia, napojów i alkoholu niezakupionego w restauracji.

Centrum Wellness&SPA czynne jest w godzinach 17.00-20.00,do dyspozycji gości hotel posiada:

  • saunę fińską,

  • saunę parową,

  • jacuzzi

  • kąpiel w strumyku

  • masaże

 • Jednorazowe wejście do Wellness&SPA kosztuje 30 zł za osobę

 • Hotel wypożycza zestawy SPA (kapcie, ręcznik, szlafrok), w cenie 20 zł.