OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hotel Promyk Wellness & Spa
z siedzibą w Karpaczu, 58-540 przy ul. Obrońców Pokoju 9.
Poniżej znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z realizacją usługi hotelarskiej.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych osobowych: promykk@op.pl.
3. Przedstawicielem Administratora jest Hotel Promyk Wellness & Spa, promykk@op.pl
4. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
a) zawarcia i wykonania łączącej Państwa umowy o świadczenie usług hotelarskich (w tym przetwarzania danych na potrzeby rezerwacji miejsca hotelowego lub dokonywania operacji księgowych i finansowych) oraz rozpatrywania reklamacji, a więc we oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (niezbędność przetwarzania do wykonania umowy)
b) w wykonaniu obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności w celu udostępniania danych organom administracji publicznej, w sytuacjach określonych w przepisach prawa), a więc w oparciu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (niezbędność przetwarzania do wypełniania obowiązku prawnego)
c) ustalenia istnienia roszczenia, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami; w związku z przetwarzaniem danych w formie zapisów z monitoringu wizyjnego celem zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz poprawy jakości świadczonych na rzecz Państwa usług, a więc we oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów)
d) w celach marketingowych, w szczególności poprzez przesyłanie Państwu informacji handlowych, a więc w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą)
5. Dane zebrane na potrzeby świadczenia usług hotelarskich i innych usług świadczonych przez Hotel będą przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa.
6. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane będą przetwarzane w innym celu np. po zakończeniu współpracy w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń.
7. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne celem realizacji usług.
8. Państwa dane mogą zostać udostępnione lub przekazane następującym kategoriom odbiorców: firmom świadczącym usługi wsparcia IT, firmom świadczącym usługi obsługi księgowej, podmiotom świadczącym obsługę prawną, doradczą, firmom kurierskim, Poczcie Polskiej, a ponadto podmiotem uprawnionym na mocy przepisów prawa.
9. Jako administrator Pani/Pana danych, zapewniamy Państwu prawo dostępu do Państwa danych, możecie Państwo również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
Możecie także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.